Нүүр хуудас Захирамж, Шийдвэр, Тогтоол Засаг даргын захирамж

А 345 Малын бруцеллёз өвчнийг дархлаажуулалтыг зохион байгуулах тухай

IMG_0001