Нүүр хуудас Mэдээлэл Фото, Видео мэдээлэл

Цагдаагийн газрын жижүүрийн албанд 14 хоногийн хугацаанд нийт 280 дуудлага мэдээлэл хүлээн авчээ

Цагдаагийн газрын хэмжээнд 2017 оны 06 дугсаар сарын 02-15-ныг дуусталх 14 хоногийн хугацаанд иргэд байгууллагаас  жижүүрийн албанд нийт 280 дуудлага мэдээлэл хүлээн авчээ.

Үүнд:  -гэмт хэргийн шинжтэй дуудлага мэдээлэл 59,
-зөрчлийн шинжтэй дуудлага мэдээлэл 198,

-бусад төрлийн дуудлага 19 /дуудлага буцаагдсан, очиход байхгүй, ар гэрт нь хүлээлгэн өгсөн байна.

*Гэмт хэргийн шинжтэй гомдол өргөдлөөр 24 иржээ.

Гэмт хэргийн шинжтэй дуудлага мэдээллийн 16 буюу 27,1% нь Ням  гаригт  ирсэн бол, захиргааны зөрчлийн шинжтэй дуудлага мэдээллийн 32 буюу 16,1 % нь Лхагва, Ням гаригт тус тус бүртгэгджээ.

Гэмт хэргийн шинжтэй дуудлага мэдээллийн 8 буюу 13,5 % нь  6,  дугаар багт,   7 буюу 11,8% нь 10,  багт тус тус бүртгэгдсэн бол

захиргааны зөрчлийн шинжтэй дуудлага мэдээллийн 17 буюу 8,5% нь 10 дугаар багт, 16 буюу 8,0% нь 4  дүгээр багт тус тус бүртгэгджээ.

Согтуугаар зөрчил гаргаж саатуулагдсан иргэдийн 105 буюу 68,1% нь гэр, орон сууцанд зөрчил гаргасан бол 7 хоногийн Баасан гаригт 18,8% нь  саатуулагдсан байна.

Саатуулагдсан иргэдийн 146 буюу 94,8% нь тодорхой эрхэлсэн ажилгүй иргэд байгаа бол 84 буюу 54,5% нь 25-39 насны иргэд  байна.