Нүүр хуудас Захирамж, Шийдвэр, Тогтоол Засаг даргын захирамж

А/356 Газар эзэмших эрхийг цуцлан нийтийн эзэмшилд шилжүүлж,эрхийн гэрчилгээг хүчингүйл тооцох тухай

IMG_0042