Нүүр хуудас Хүний нөөц Хууль

Тогтоол 86. “Төрийн жинхэнэ албан тушаалд анх ороход мэргэшлийн шалгалт авах” журам, заавар /2013.05.17/.

86