Улсын бүртгэлийн хэлтэс

Төрийн үйлчилгээ

# Үйлчилгээний нэр Сүүлд шинэчлэгдсэн
1 Арилжих гэрээг эрхийн улсын бүртгэлд бүртгүүлэх 2022-01-24
2 Биеийн давхцахгүй өгөгдлийн бүртгэл 2022-01-24
3 Бэлэглэлийн гэрээг эрхийн улсын бүртгэлд бүртгүүлэх 2022-01-24
4 Газар өмчлөх эрхийг эрхийн улсын бүртгэлд анх удаа бүртгүүлэх 2022-01-24
5 Гэрлэлт дуусгавар болсны бүртгэл 2022-01-24
6 Гэрлэлтийн бүртгэл 2022-01-25
7 Компани өөрчлөн байгуулах /Нэгдэх, нийлэх, хуваах, тусгаарлах/ шинээр бүртгүүлэх 2022-01-27
8 Лавлагаа 2022-01-24
9 Нас барсны бүртгэл 2022-01-24
10 Нөхөрлөл шинээр бүртгүүлэх 2022-01-27
11 Овог, эцэг /эх/-ийн нэр, өөрийн нэр өөрчилсний бүртгэл 2022-01-24
12 Өвлөх эрхийг эрхийн улсын бүртгэлд бүртгүүлэх 2022-01-27
13 Салбар шинээр байгуулах 2022-01-26
14 Сан шинээр бүртгүүлэх 2022-01-24
15 Тамга тэмдгээ хураалгах 2022-01-24
16 Тамга, тэмдгээ хураалган хяналтын дугаар дахин авах 2022-01-27
17 Төрөлтийн бүртгэл 2022-01-25
18 Төрөөс хувьчилсан орон сууцны өмчлөх эрхийг эрхийн улсын бүртгэлд бүртгүүлэх 2022-01-27
19 Үйлдвэрчний эвлэлийн байгууллага /Холбоо/ шинээр бүртгүүлэх 2022-01-24
20 Үл хөдлөх эд хөрөнгийн барьцаа /ипотек/-ны гэрээг эрхийн улсын бүртгэлд бүртгүүлэх 2022-01-26
 • Хаяг:

  ЗДТГ, Дорнод аймаг Хэрлэн сум 9 дүгээр баг, Баянтүмэнгийн гудамж

 • Утасны дугаар:

  70582233

 • Имэйл хаяг:

 • Вэбсайт:

  Вэбсайтад зочилох

 • Факс: