Хүний нөөцийн ил тод байдал - Хүний нөөцийн стратеги

АГЕНТЛАГУУДЫН БОЛОН ОНӨААТҮГ-ЫН ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН МЭРГЭЖИЛТНҮҮДЭД ЁС ЗҮЙН СУРГАЛТЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЖ БАЙНА

1 жил
2022 оныг "Ёс зүйг дээдлэх" жил болгон зарласантай холбогдуулан аймгийн Засаг даргын тамгын газар, MERIT төсөл хамтран агентлагуудын болон ОНӨААТҮГ-ын хүний нөөцийн мэргэжилтнүүдэд ёс зүй, ёс зүйн нийтлэг зөрчлийг таньж мэдэх, ажлын байранд ёс зүйтэй зан төлөв, харилцааг бэхжүүлэх зэрэг чиглэлээр су...

Мэргэшүүлэх багц сургалтад хамрагдаж төгссөн албан хаагчдад Үнэмлэх, Сертификатыг гардууллаа

1 жил
Төрийн албаны тухай хуулийн хэрэгжилтийн хүрээнд Монгол Улсын Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын дэргэдэх сургалтын байгууллага Удирдлагын академийн ахлах түшмэлийн мэргэшүүлэх багц сургалт, төрийн албан хаагчийг мэргэшүүлэх дунд хугацааны давтан сургалт, төрийн албанд шинээр томилогдсон албан хаагч...

Хүний нөөцийн ажилтнуудын туршлага солилцох ээлжит уулзалт, сургалт зохион байгуулагдлаа

1 жил
Аймгийн Засаг даргын Тамгын газраас Мерит төсөлтэй хамтран 2022 оны 06 дугаар сарын 29-ний өдөр аймгийн Засаг даргын хэрэгжүүлэгч агентлагуудын Хүний нөөцийн ажилтнуудыг хамруулан ээлжит уулзалт, сургалтыг зохион байгууллаа. Сургалтаар хүний нөөцийн ажилтнуудын хөгжил, би хэрхэн сургалтад хамрагддаг...

Аймгийн Засаг даргын тамгын газрын хэлтсийн дарга нарын Албан тушаалын тодорхойлолт шинэчлэн батлагдлаа

2 жил
Монгол Улсын Төрийн албаны зөвлөлийн 2022 оны 05 дугаар сарын 11-ний өдрийн 335 дугаар тогтоолын дагуу аймгийн Засаг даргын тамгын газрын хэлтсийн дарга нарын албан тушаалын тодорхойлолтыг шинэчлэн батлав.

Аймгийн Хүний нөөцийн асуудал хариуцсан албан хаагчдын уулзалт, сургалт зохион байгуулагдлаа

2 жил
Дорнод аймгийн Хүний нөөцийн ажилтнуудаас бүрдсэн Хүний нөөцийн клубын ээлжит уулзалт 2022 оны 5 дугаар 31-ны өдөр боллоо.Уулзалтаар Канадын MERIT төслийн Зөвлөх Вилл Гау “Зан төлөвт суурилсан ярилцлага хийх” арга зүйн сургалт зохион байгуулж аймгийн Засаг даргын тамгын газар, аймгийн ...

Аймгийн Засаг даргын тамгын газрын бүтэц шинэчлэгдэн батлагдлаа

2 жил
Монгол Улсын Засгийн газрын 2022 оны 377 дугаар тогтоолоор аймгийн Засаг даргын тамгын газрын бүтцийг шинэчлэн баталсантай холбогдуулан аймгийн Засаг даргын тамгын газрын бүтцийг шинэчлэн баталлаа.    

Хүний нөөцийн ажилтнуудын уулзалт зохион байгуулагдлаа

2 жил
Төрийн албаны тухай хууль,төрийн албан хаагчийн албан тушаалын тодорхойлолт, аймгийн “Төрийн албан хаагчийн сургалт хөгжил, нийгмийн баталгааг дэмжих хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд нийт сум, аймгийн Засаг даргын хэрэгжүүлэгч агентлагийн хүний нөөцийн асуудал хариуцсан албан хаагчдын дун...

2020 оны төрийн албаны ерөнхий шалгалт өгч төрийн жинхэнэ албаны нөөцөд бүртгэгдсэн иргэд

3 жил
Төрийн албаны зөвлөлийн 2020 оны 11 дүгээр сарын 11-ний өдрийн 371 дүгээр тогтоолоор Төрийн жинхэнэ албаны нөөцөд бүртгэгдсэн 3823 иргэний жагсаалт. https://www.csc.gov.mn/s/35/805?fbclid=IwAR3_cgiBfJah_25rwtOtFCGMaItxqtlWoxSLdfdRpqb8e59f3qONxvnYEoQ