Хүний нөөцийн ил тод байдал - Хүний нөөцийн стратеги

2020 оны төрийн албаны ерөнхий шалгалт өгч төрийн жинхэнэ албаны нөөцөд бүртгэгдсэн иргэд

2 сар
Төрийн албаны зөвлөлийн 2020 оны 11 дүгээр сарын 11-ний өдрийн 371 дүгээр тогтоолоор Төрийн жинхэнэ албаны нөөцөд бүртгэгдсэн 3823 иргэний жагсаалт. https://www.csc.gov.mn/s/35/805?fbclid=IwAR3_cgiBfJah_25rwtOtFCGMaItxqtlWoxSLdfdRpqb8e59f3qONxvnYEoQ  

Нээлттэй ажлын байр
Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар