Хүний нөөцийн ил тод байдал - Хүний нөөцийн стратеги

Аймгийн Засаг даргын тамгын газрын хэлтсийн дарга нарын Албан тушаалын тодорхойлолт шинэчлэн батлагдлаа

3 долоо хоног
Монгол Улсын Төрийн албаны зөвлөлийн 2022 оны 05 дугаар сарын 11-ний өдрийн 335 дугаар тогтоолын дагуу аймгийн Засаг даргын тамгын газрын хэлтсийн дарга нарын албан тушаалын тодорхойлолтыг шинэчлэн батлав.

Аймгийн Хүний нөөцийн асуудал хариуцсан албан хаагчдын уулзалт, сургалт зохион байгуулагдлаа

1 сар
Дорнод аймгийн Хүний нөөцийн ажилтнуудаас бүрдсэн Хүний нөөцийн клубын ээлжит уулзалт 2022 оны 5 дугаар 31-ны өдөр боллоо.Уулзалтаар Канадын MERIT төслийн Зөвлөх Вилл Гау “Зан төлөвт суурилсан ярилцлага хийх” арга зүйн сургалт зохион байгуулж аймгийн Засаг даргын тамгын газар, аймгийн ...

Аймгийн Засаг даргын тамгын газрын бүтэц шинэчлэгдэн батлагдлаа

4 сар
Монгол Улсын Засгийн газрын 2022 оны 377 дугаар тогтоолоор аймгийн Засаг даргын тамгын газрын бүтцийг шинэчлэн баталсантай холбогдуулан аймгийн Засаг даргын тамгын газрын бүтцийг шинэчлэн баталлаа.    

Хүний нөөцийн ажилтнуудын уулзалт зохион байгуулагдлаа

8 сар
Төрийн албаны тухай хууль,төрийн албан хаагчийн албан тушаалын тодорхойлолт, аймгийн “Төрийн албан хаагчийн сургалт хөгжил, нийгмийн баталгааг дэмжих хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд нийт сум, аймгийн Засаг даргын хэрэгжүүлэгч агентлагийн хүний нөөцийн асуудал хариуцсан албан хаагчдын дун...

2020 оны төрийн албаны ерөнхий шалгалт өгч төрийн жинхэнэ албаны нөөцөд бүртгэгдсэн иргэд

1 жил
Төрийн албаны зөвлөлийн 2020 оны 11 дүгээр сарын 11-ний өдрийн 371 дүгээр тогтоолоор Төрийн жинхэнэ албаны нөөцөд бүртгэгдсэн 3823 иргэний жагсаалт. https://www.csc.gov.mn/s/35/805?fbclid=IwAR3_cgiBfJah_25rwtOtFCGMaItxqtlWoxSLdfdRpqb8e59f3qONxvnYEoQ  

Нээлттэй ажлын байр
Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар