Хүний нөөцийн ил тод байдал - Хүний нөөцийн стратеги

Хүний нөөцийн ажилтнуудын уулзалт зохион байгуулагдлаа

2 сар
Төрийн албаны тухай хууль,төрийн албан хаагчийн албан тушаалын тодорхойлолт, аймгийн “Төрийн албан хаагчийн сургалт хөгжил, нийгмийн баталгааг дэмжих хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд нийт сум, аймгийн Засаг даргын хэрэгжүүлэгч агентлагийн хүний нөөцийн асуудал хариуцсан албан хаагчдын дун...

2020 оны төрийн албаны ерөнхий шалгалт өгч төрийн жинхэнэ албаны нөөцөд бүртгэгдсэн иргэд

1 жил
Төрийн албаны зөвлөлийн 2020 оны 11 дүгээр сарын 11-ний өдрийн 371 дүгээр тогтоолоор Төрийн жинхэнэ албаны нөөцөд бүртгэгдсэн 3823 иргэний жагсаалт. https://www.csc.gov.mn/s/35/805?fbclid=IwAR3_cgiBfJah_25rwtOtFCGMaItxqtlWoxSLdfdRpqb8e59f3qONxvnYEoQ  

Нээлттэй ажлын байр
Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар