Шуурхайн үүрэг даалгавар

Удирдах ажилтны шуурхай хуралдаан боллоо

4 сар
Долоо хоног бүр аймгийн удирдах ажилтны шуурхай хуралдаанд аймгийн Засаг даргын дэргэдэх агентлагууд чиг үүргийн хүрээнд мэдээлэл танилцуулдаг.   Өнөөдөр /2023.05.08/ шуурхай хуралдаанаар “Татварын албаны цахимжилт” , “Худалдан авах ажиллагааны явц”-ын талаар айм...

Удирдах ажилтны шуурхай хуралдаан боллоо

7 сар
Долоо хоног бүр аймгийн удирдах ажилтны шуурхай хуралдаанд аймгийн Засаг даргын дэргэдэх агентлагууд чиг үүргийн хүрээнд мэдээлэл танилцуулдаг.   Өнөөдөр /2023.02.13/ шуурхай хуралдаанаар “Хүүхдийн мөнгөн тэтгэмж олгохтой холбогдуулан гарсан зөрүүтэй мэдээллийг арилгуулах чиглэлээ...

Удирдах ажилтны шуурхай хуралдаан боллоо

8 сар
Долоо хоног бүр удирдах ажилтны шуурхай хуралдаанд аймгийн Засаг даргын дэргэдэх агентлагууд чиг үүргийн хүрээнд цаг үеийн нөхцөл байдалтай холбогдуулан удирдах ажилтны шуурхай хуралдаанд мэдээлэл танилцуулдаг.   Өнөөдөр /2023.01.01/ хуралдаанаар “Нийтээр тэмдэглэж буй баяр амралт...