Үйл ажиллагааны ил тод байдал

ДОРНОД АЙМГИЙН 2023 ОНЫ ХӨГЖЛИЙН ЖИЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

2 сар
ДОРНОД АЙМГИЙН 2023 ОНЫ ХӨГЖЛИЙН ЖИЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ  

Өргөдөл гомдол

6 сар
           

2022 оны хагас жилийн байдлаар Нээлттэй утас -70582233 дугаарт нийт 183 гомдол, санал хүсэлт бүртгэгдсэн

9 сар
Иргэдээс төрийн байгууллагад гаргасан өргөдөл гомдол, санал хүсэлтийг АЗДТГ-ын Төрийн үйлчилгээ- мэдээллийн төвийн “Нээлттэй утас-70582233”-, www.dornod.gov.mn сайт, Дорнод аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын пейж хуудсаар хүлээн авч ажлын 5 хоногийн дотор харьяалагдах байгууллагад шилжүү...

Орон нутгийн Агентлаг, ОНӨҮГ-ын удирдлагуудын "Нээлттэй утас 70582233"-т ажиллах удирдамж

1 жил
“НЭЭЛТТЭЙ УТАС – 7058-2233” дугаарын утас, “Иргэд хүлээн авах төв”-д аймгийн Засаг даргын дэргэдэх агентлаг, газар, хэлтсийн удирдах ажилтнууд 7 хоног бүрийн Пүрэв гарагт баталсан хуваарийн дагуу 08-12 , 13-17 цагийн хооронд ажиллаж байна.