Үйл ажиллагааны ил тод байдал

Аймгийн Засаг дарга М.Бадамсүрэн Халхгол суманд ажиллаж байна

1 сар
Тэрээр Улсын болон орон нутгийн төсвөөр хэрэгжүүлж буй өндөр хүчдэлийн төв шугамаас буюу Буйр нуурын өмнө талаас нуурын эрэг хүртэл 12,0 км, нуурын эрэг дагуу баруунаас зүүн тийш 20,0 км нийт 32,0 км урттай шугам, дэд станцууд байгуулах ажилтай танилцлаа.   Энэхүү эрчим хүчний шугам аши...

Согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчлэх тусгай зөвшөөрөл олгоход дараах баримт бичгийг бүрдүүлнэ

8 сар
151 дүгээр зүйл.Согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчлэх тусгай зөвшөөрөл олгоход дараах баримт бичгийг бүрдүүлнэ /Энэ зүйлийг 2023 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./ 151.1.Согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчлэх тусгай зөвшөөрөл хүссэн хуулийн этгээд тухайн аймаг, нийслэли...

Согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчлэх тусгай зөвшөөрөл олгох

8 сар
УЛСЫН ТЭМДЭГТИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬ 2023 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс дагаж мөрдөж байна Улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай хуулийн 35.2-т зааснаар согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчлэх тусгай зөвшөөрлийг аймгийн Засаг дарга олгохдоо согтууруулах ундаа худалдах тусгай зөвшөөрөл олгоход аймгийн...

Согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчлэх тусгай зөвшөөрөл сунгуулах тухай

8 сар
Согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчлэх тусгай зөвшөөрөл сунгуулах, олгоход улсын тэмдэгтийн хураамжийг төлүүлэхдээ хариуцсан мэргэжилтэн нь төрийн байгууллагаас авах үйлчилгээний төлбөр, хураамжийг төлөх itax.mta.mn сайтад нэвтэрч төлбөрийн даалгавар үүсгэснээр Дорнод аймгийн Засаг даргын Тамг...

ДОРНОД АЙМГИЙН 2023 ОНЫ ХӨГЖЛИЙН ЖИЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

8 сар
ДОРНОД АЙМГИЙН 2023 ОНЫ ХӨГЖЛИЙН ЖИЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ  

Өргөдөл гомдол

1 жил
           

2022 оны хагас жилийн байдлаар Нээлттэй утас -70582233 дугаарт нийт 183 гомдол, санал хүсэлт бүртгэгдсэн

1 жил
Иргэдээс төрийн байгууллагад гаргасан өргөдөл гомдол, санал хүсэлтийг АЗДТГ-ын Төрийн үйлчилгээ- мэдээллийн төвийн “Нээлттэй утас-70582233”-, www.dornod.gov.mn сайт, Дорнод аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын пейж хуудсаар хүлээн авч ажлын 5 хоногийн дотор харьяалагдах байгууллагад шилжүү...

Орон нутгийн Агентлаг, ОНӨҮГ-ын удирдлагуудын "Нээлттэй утас 70582233"-т ажиллах удирдамж

2 жил
“НЭЭЛТТЭЙ УТАС – 7058-2233” дугаарын утас, “Иргэд хүлээн авах төв”-д аймгийн Засаг даргын дэргэдэх агентлаг, газар, хэлтсийн удирдах ажилтнууд 7 хоног бүрийн Пүрэв гарагт баталсан хуваарийн дагуу 08-12 , 13-17 цагийн хооронд ажиллаж байна.