Төсөв санхүүгийн ил тод байдал

ИРГЭДИЙН ТӨСӨВ - 2023

2 долоо хоног

Төсвийн төсөл 2022

7 сар
                   

Дорнод аймагт 2023 онд хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалт, хөтөлбөр, төсөл, арга хэмжээний УРЬДЧИЛСАН ЖАГСААЛТАД иргэн ТА идэвхитэй оролцож, саналаа өгнө үү

9 сар
Орон нутгийн төсөв, орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр Дорнод аймагт 2023 онд хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалт, хөтөлбөр, төсөл, арга хэмжээний УРЬДЧИЛСАН ЖАГСААЛТАД иргэн ТА идэвхитэй оролцож, саналаа өгнө үү. Саналыг 2022 оны 07 дугаар сарын 30-ны өдрийг хүртэл авна. ТАНД баярлалаа ...

Аймгийн Орон нутгийн хөгжлийн санд төвлөрүүлэх мөнгөн дэмжлэг

9 сар
Газрын тос, уул уурхайн тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчдээс сайн дурын үндсэн дээр аймгийн Орон нутгийн хөгжлийн санд төвлөрүүлэх мөнгөн дэмжлэгийн мэдээлэл: 

Цалингийн зардлаас бусад таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий орлого, зарлагын мөнгөн гүйлгээ

9 сар
Цалингийн зардлаас бусад таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий орлого, зарлагын мөнгөн гүйлгээ

Санхүүгийн тайланд хийсэн аудитын дүгнэлт

11 сар
Санхүүгийн тайланд хийсэн аудитын дүгнэлтийг танилцуулж байна.