Зорилтот жил

Худалдан авах ажиллагааны суурь мэдлэг олгох “А3” сургалт боллоо

4 долоо хоног
ОРОН НУТГИЙН ӨМЧИТ ГАЗАР Худалдан авах ажиллагааны суурь мэдлэг олгох “А3” сургалтыг аймгийн хэмжээнд 6 сарын 16-18 ны хооронд цахим хэлбэрээр зохион байгуулсан. Сургалтанд 64 хувь хүн, алба хаагч бүртгүүлснээс 28 хүн шалгалтанд тэнцэж “А3” гэрчилгээг авсан байна.

Санамж бичиг байгуулахаар боллоо

1 сар
“Хувийн хэвшлийг дэмжих” зорилтот жилийн хүрээнд Орон нутгийн үйлдвэрлэл, худалдаа, үйлчилгээ эрхлэгчдийн бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг ашигт малтмал, газрын тосны чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж буй аж ахуйн нэгжүүдэд нийлүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх арга хэмжээний хүрээнд ажлын хэсэг байгуулагдаж...

Нээлттэй ажлын байр
Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар