Зорилтот жил

Дорнод бүсийн үр тариа үйлдвэрлэл ба үр сорт" сэдэвт сургалт боллоо

2 сар
Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яам, Герман Монголын хамтын ажиллагааны тогтвортой хөдөө аж ахуй төсөлтэй хамтран "Дорнод бүсийн үр тариа үйлдвэрлэл ба үр сорт" сэдэвт сургалтыг Дорнод аймгийн Халхгол суманд 2021 оны 08-р сарын 19, 20-ны өдрүүдэд зохион байгуулагдаж байна. Тус сургалтад Гурва...

Татварын хэлтэс

3 сар
 “Татвар төлөгчдийн үйл ажиллагааны чиглэлээр ангилан татварын хөнгөлөлт, чөлөөлөлт, татварын тухай ойлголт, аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татварын тухай хууль” сэдвээр цахим сургалтыг 7 сарын 8-9-ны өдрүүдэд зохион байгуулагдаж хувиараа бизнес эрхлэгч 50 иргэн, аж ахуйн нэгж хамра...

Худалдан авах ажиллагааны суурь мэдлэг олгох “А3” сургалт боллоо

3 сар
ОРОН НУТГИЙН ӨМЧИТ ГАЗАР Худалдан авах ажиллагааны суурь мэдлэг олгох “А3” сургалтыг аймгийн хэмжээнд 6 сарын 16-18 ны хооронд цахим хэлбэрээр зохион байгуулсан. Сургалтанд 64 хувь хүн, алба хаагч бүртгүүлснээс 28 хүн шалгалтанд тэнцэж “А3” гэрчилгээг авсан байна.

Орон нутгийн өмчит газар

4 сар
Худалдан авах ажиллагааны суурь мэдлэг олгох “А3” сургалтыг аймгийн хэмжээнд 6 сарын 16-18-ны өдрүүдэд цахимаар зохион байгуулан сургалтад 64 иргэн бүртгүүлснээс 28 иргэн шалгалтанд тэнцэж “А3” гэрчилгээ авсан.

Санамж бичиг байгуулахаар боллоо

4 сар
“Хувийн хэвшлийг дэмжих” зорилтот жилийн хүрээнд Орон нутгийн үйлдвэрлэл, худалдаа, үйлчилгээ эрхлэгчдийн бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг ашигт малтмал, газрын тосны чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж буй аж ахуйн нэгжүүдэд нийлүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх арга хэмжээний хүрээнд ажлын хэсэг байгуулагдаж...

Тариаланчдад зөвлөн туслах үйлчилгээ үзүүлэх арга хэмжээг зохион байгуулав

4 сар
Цар тахлын нөхцөл байдлаас шалтгаалан стратегийн хүнс улаан буудайг дотоодод үйлдвэрлэж боловсруулах үйлдвэрийн түүхий эдээр 100% хангах нөхцөлийг бүрдүүлэх, аймгийн тариаланчдын зөвлөгөөнийг 4 сард цахимаар зохион байгуулахаар төлөвлөсөн арга хэмжээ цуцлагдаж “Хувийн хэвшлийг дэмжих зорилто...

Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар

4 сар
“ Дорнод нутгийн зуны аялал жуулчлалын нээлт”  хэлэлцүүлэг, сургалтыг 6 сарын 4-5 ны өдрүүдэд зохион байгуулагдаж, дорнод аймгийн аялал жуулчлалын байгууллагууд нэгдэн хувьцаа эзэмших “Дундын компани” байгуулав.

Гаалийн газар

5 сар
Нефть импортлогч 8 аж ахуйн нэгжид гаалийн зуучлагчийн оролцоогүйгээр цахимаар мэдүүлэг болон интернет бүрдүүлэлтийн эрх авах сургалтыг 5 сарын 15-нд цахимаар зохион байгуулагдав.

Ажил олгогч, ажил хайгч иргэдтэй уулзах уулзалт хийлээ

6 сар
ХӨДӨЛМӨР, ХАЛАМЖИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ГАЗАР “ Ажил олгогч, ажил хайгч иргэдтэй уулзах уулзалт” 3 дугаар сарын 26-ны өдрөөс 4 дүгээр сарын 16-ны өдрийн хугацаанд нийт 3 удаагийн сургалт зохион байгуулагдаж 15 иргэн ажлын байранд зуучлагдав. Өрхийн болон жижиг, дунд үйлдвэрлэл, худалдаа үйл...

Нээлттэй ажлын байр
Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар