Зорилтот жил

Хөдөлмөрт бэлтгэх хөтөлбөр сургалт боллоо

2 жил
Хувийн хэвшлийг дэмжих жилийн хүрээнд “Хөдөлмөрт бэлтгэх хөтөлбөр”-ийн хүрээнд үсчиний мэргэжлийн 14 хоногийн анхан шатны сургалтыг Хөдөлмөр Халамжийн үйлчилгээний газар, Жижиг, дунд үйлдвэрийг дэмжих төв, LONDA салонтой хамтран зохион байгуулж сургалт 2021.12.08-аас 17-ныг хүртэл явагда...

Сургалт зохион байгууллаа

2 жил
2021 оны 08 дугаар сарын 30-ны өдөр аймгийн Газрын харилцаа барилга хот байгуулалтын газар, Дорнод аймгийн Барилгачдын холбоо хамтран орон нутагт үйл ажиллагаагаа явуулж буй барилга угсралт, барилгын материал үйлдвэрлэл, барилгын материалын худалдаа эрхлэгч аж ахуйн нэгжүүдийн ажилтан, ажиллагсдад а...

Сургалт зохион байгууллаа

2 жил
Дорнод аймгийн ХХҮГ нь Дорнод Политехник коллежтой хамтран ажилгүй 20 иргэнд гагнуурын чиглэлээр, хилийн 0198 дугаар ангийн хүсэлтээр ажилгүйдэлд өртөж болзошгүй 25 иргэнд тогоочийн  мэргэжлээр ур чадвар олгох сургалтад хамруулж хөдөлмөр эрхлэлтийн дэмжих сангаас 8,2 сая төгрөгийг зарцуулж &nbs...

Дорнод бүсийн үр тариа үйлдвэрлэл ба үр сорт" сэдэвт сургалт боллоо

2 жил
Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яам, Герман Монголын хамтын ажиллагааны тогтвортой хөдөө аж ахуй төсөлтэй хамтран "Дорнод бүсийн үр тариа үйлдвэрлэл ба үр сорт" сэдэвт сургалтыг Дорнод аймгийн Халхгол суманд 2021 оны 08-р сарын 19, 20-ны өдрүүдэд зохион байгуулагдаж байна. Тус сургалтад Гурва...

Татварын хэлтэс

2 жил
 “Татвар төлөгчдийн үйл ажиллагааны чиглэлээр ангилан татварын хөнгөлөлт, чөлөөлөлт, татварын тухай ойлголт, аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татварын тухай хууль” сэдвээр цахим сургалтыг 7 сарын 8-9-ны өдрүүдэд зохион байгуулагдаж хувиараа бизнес эрхлэгч 50 иргэн, аж ахуйн нэгж хамра...

Худалдан авах ажиллагааны суурь мэдлэг олгох “А3” сургалт боллоо

2 жил
ОРОН НУТГИЙН ӨМЧИТ ГАЗАР Худалдан авах ажиллагааны суурь мэдлэг олгох “А3” сургалтыг аймгийн хэмжээнд 6 сарын 16-18 ны хооронд цахим хэлбэрээр зохион байгуулсан. Сургалтанд 64 хувь хүн, алба хаагч бүртгүүлснээс 28 хүн шалгалтанд тэнцэж “А3” гэрчилгээг авсан байна.

Орон нутгийн өмчит газар

2 жил
Худалдан авах ажиллагааны суурь мэдлэг олгох “А3” сургалтыг аймгийн хэмжээнд 6 сарын 16-18-ны өдрүүдэд цахимаар зохион байгуулан сургалтад 64 иргэн бүртгүүлснээс 28 иргэн шалгалтанд тэнцэж “А3” гэрчилгээ авсан.

Санамж бичиг байгуулахаар боллоо

2 жил
“Хувийн хэвшлийг дэмжих” зорилтот жилийн хүрээнд Орон нутгийн үйлдвэрлэл, худалдаа, үйлчилгээ эрхлэгчдийн бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг ашигт малтмал, газрын тосны чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж буй аж ахуйн нэгжүүдэд нийлүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх арга хэмжээний хүрээнд ажлын хэсэг байгуулагдаж...

Тариаланчдад зөвлөн туслах үйлчилгээ үзүүлэх арга хэмжээг зохион байгуулав

3 жил
Цар тахлын нөхцөл байдлаас шалтгаалан стратегийн хүнс улаан буудайг дотоодод үйлдвэрлэж боловсруулах үйлдвэрийн түүхий эдээр 100% хангах нөхцөлийг бүрдүүлэх, аймгийн тариаланчдын зөвлөгөөнийг 4 сард цахимаар зохион байгуулахаар төлөвлөсөн арга хэмжээ цуцлагдаж “Хувийн хэвшлийг дэмжих зорилто...

Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар

3 жил
“ Дорнод нутгийн зуны аялал жуулчлалын нээлт”  хэлэлцүүлэг, сургалтыг 6 сарын 4-5 ны өдрүүдэд зохион байгуулагдаж, дорнод аймгийн аялал жуулчлалын байгууллагууд нэгдэн хувьцаа эзэмших “Дундын компани” байгуулав.

Гаалийн газар

3 жил
Нефть импортлогч 8 аж ахуйн нэгжид гаалийн зуучлагчийн оролцоогүйгээр цахимаар мэдүүлэг болон интернет бүрдүүлэлтийн эрх авах сургалтыг 5 сарын 15-нд цахимаар зохион байгуулагдав.

Ажил олгогч, ажил хайгч иргэдтэй уулзах уулзалт хийлээ

3 жил
ХӨДӨЛМӨР, ХАЛАМЖИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ГАЗАР “ Ажил олгогч, ажил хайгч иргэдтэй уулзах уулзалт” 3 дугаар сарын 26-ны өдрөөс 4 дүгээр сарын 16-ны өдрийн хугацаанд нийт 3 удаагийн сургалт зохион байгуулагдаж 15 иргэн ажлын байранд зуучлагдав. Өрхийн болон жижиг, дунд үйлдвэрлэл, худалдаа үйл...