Засаг даргын Тамгын газрын дарга П. Бат-Өлзий

Монгол судлаач мэргэжилтэй.

Төрийн удирдлагын арга зүйч, менежер

цолтой, Төрийн удирдлагын магистр зэрэгтэй.

Ажилласан байдал:

  •            2000-2001 онд Аймгийн Засаг даргын Тамгын газарт Засаг даргын референт
  •            2001-2005 онд Аймгийн МАХН-ын хороонд Улс төрийн ажилтан
  •            2005-2009 онд Аймгийн Засаг даргын Тамгын газарт Төрийн захиргаа,     
  •                              удирдлагын хэлтсийн дарга
  •            2009 оноос одоо хүртэл Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын даргаар
  •                     ажиллаж байна.