Нэгдүгээр ангид элсэх сурагчдын бүртгэл:

10 сар
Нэгдүгээр ангид элсэх сурагчдын бүртгэл:
2023-2024 оны хичээлийн жилд 1-р ангид элсэх Зургаан настнуудын бүртгэлийг E-Mongolia цахим системээр 2023 оны 08-р сарын 15-25-ны өдрүүдэд цахимаар зохион байгуулна.
Төрийн өмчийн ерөнхий боловсролын сургуульд бүртгүүлэх заавартай танилцана уу.