Таван жилийн үндсэн чиглэл

"Дорнод аймгийг 2021-2025 онд хөгжүүлэх таван жилийн үндсэн чиглэл"-ийн хэрэгжилт: