“Газар хөдлөлтийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх, таниулах өдөр”-ийн сургалт, дадлага ажил явагдлаа

1 сар
“Газар хөдлөлтийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх, таниулах өдөр”-ийн сургалт, дадлага ажил явагдлаа

“ГАЗАР ХӨДЛӨЛТИЙН АЮУЛААС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ, ТАНИУЛАХ ӨДӨР”-ИЙН СУРГАЛТ, ДАДЛАГА АЖИЛ ЯВАГДЛАА

1 адам және мәтін кескіні болуы мүмкін

12 адам, көше және мәтін кескіні болуы мүмкін

11 адам және мәтін кескіні болуы мүмкін