Шинэ төрлийн коронавирусийн халдвараас сэргийлэх талаар авах арга хэмжээний тухай A/124 дүгээр захирамж

1 сар
Шинэ төрлийн коронавирусийн халдвараас сэргийлэх талаар авах арга хэмжээний тухай A/124 дүгээр захирамж

1.Хөрш зэргэлдээ улс оронд шинэ коронавирусийн халдвар “Covid-19” дэгдсэнтэй холбогдуулан халдварын эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор аймгийн хэмжээнд согтууруулах ундаагаар үйлчлэх баар, караокены үйл ажиллагааг 2020 оны 02 дугаар сарын 27-ны өдрөөс 2020 оны 03 дугаар сарын 20-ны өдрийг хүртэл түр хугацаанд зогсоосугай.

2.Мөн дээрх хугацаанд согтууруулах ундаагаар үйлчилгээ эрхлэх ресторан, кафены ажиллах цагийн хуваарийг 06:00-20:00 цаг хүртэл, худалдаалах хүнсний дэлгүүр, минимаркет, супермаркет, хайпермаркет, хүнсний бөөний төвийн ажиллах хугацааг 06:00-22:00 цаг хүртэл ажиллахаар цагийн хязгаарыг тогтоосугай.

3.Хууль, тогтоомжийн дагуу шаардлагатай арга хэмжээ авч нийгмийн хэв журам сахиулах, иргэд олон нийтийн аюулгүй байдлыг хангах, хяналт тавих ажил зохион байгуулж, нийтийн эзэмшлийн гудамж, талбайн гэрэлтүүлэг, замын хөдөлгөөний камер болон байгууллага, аж ахуйн нэгжүүдийн камерын хяналт, ашиглалтыг сайжруулж ажиллахыг сумын Засаг дарга нар, аймгийн Цагдаагийн газар /цагдаагийн хурандаа Т.Ганзориг/-т тус тус даалгасугай.

4.Цагийн түр хязгаарлалт болон үйл ажиллагааг түр хугацаанд зогсоосон тухай гарсан шийдвэрийг олон нийтэд мэдээлж ажиллахыг аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Олон нийттэй харилцах алба /Э.Батболд/-нд, сумын Засаг дарга нарт, аймгийн Цагдаагийн газар /цагдаагийн хурандаа Т.Ганзориг/-т тус тус үүрэг болгосугай.

5.Энэхүү захирамж гарсантай холбогдуулан 2020 оны 01 дүгээр сарын 28-ны өдрийн А/50 дугаар захирамжийг хүчингүй болгосугай.