Хэрлэн

Шинэ мэдээ

Хэрлэн сумын таван орон сууцны дээврийн засварын ажил бүрэн дууссан байна

4 жил
2019 онд Хэрлэн сумын 9, 15, 16, 19, 31, 32, 38, 49а, 49б, 51, 52 нийт арван нэгэн орон сууцны дээврийн засварын ажлыг орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хийж гүйцэтгэх юм. Уг засварын ажлын талаар Газрын харилцаа, барилга хот байгуулалтын газрын дарга Д.Дамдинбазар болон мэргэжилтэн Р.Оюунжар...