Хөгжлийн бодлого төлөвлөлт, хөрөнгө оруулалтын хэлтэс

Ажлын чиг үүрэг:

1. Аймгийн үйлдвэрлэл, эдийн засгийн байдалд судалгаа шинжилгээ хийж, хэтийн төлвийг тодорхойлох, бодлого боловсруулах, зохицуулах;
2. Аймгийн эдийн засаг нийгмийг хөгжүүлэх ойрын болон хэтийн төлөвлөгөөг /Үндсэн чиглэл/ боловсруулах;
З.Орон нутгийн хөгжлийн индекс боловсруулах,
4. Эрчим хүч, зам тээвэр, харилцаа холбоо, шуудангийн үйлчилгээний чанар, хүртээмж, зохион байгуулалтанд хяналт тавих;
5.Хөдөөгийн эрчим хүчний хангамжийн талаарх бодлого боловсруулах, төлөвлөх, үр дүнг тооцох, хяналт шинжилгээ хийх,
6. Зам, барилгын угсралт, хөрөнгө оруулалтын төсөв, төлөвлөгөө боловсруулах, хяналт тавих;
7. Радио, өргөн нэвтрүүлгийн станцтай харилцах асуудал;
8. Засгийн газар, Засаг даргын баталсан хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн асуудлын хүрээний хөтөлбөрүүдийн биелэлтийг хангах хэрэгжүүлэх
9. Хот байгуулалт, архитектур төлөвлөлтийн бодлого боловсруулах, хэрэгжилтэнд зохицуулалт хийх;
10.Хотын цэвэр, бохир усны систем, дулааны шугам сүлжээний технологи, горимын ажиллагаанд хяналт тавих;
11.0рон сууц, нийтийн аж ахуйн үйлчилгээ, барилгажилт, ашиглалтын ажилд хяналт тавих;
12. Газрын харилцаа, газар эзэмшилт, ашиглалтын талаарх төрийн бодлогыг хэрэгжүүлэх;
13. Байгаль хамгаалах түүний баялагийг зүй зохистой ашиглах, нөхөн сэргээх бодлого, төлөвлөлтийг орон нутгийн хэмжээнд боловсруулах, хэрэгжүүлэх;
14. Уул уурхайн салбарын бодлого, төлөвлөлт, зохицуулалтыг орон нутагт хэрэгжүүлэх:
15. Аялал жуулчлалын бодлого, зохицуулалтыг орон нутагт хэрэгжүүлэх;
16. Хөдөө аж ахуйн бодлого, төлөвлөлтийг боловсруулах, хэрэгжүүлэх /малын эрүүл мэнд, үржил, бэлчээр ашиглалт, хадлан тэжээл, усан хангамж, газар тариалан, туслах аж ахуй гэх мэт/;
17. Үйлчилгээ, худалдаа, хүнсний хангамж, аюулгүй байдлын бодлого төлөвлөлтийг боловсруулах, хэрэгжүүлэх;
18. Жижиг бизнесийг дэмжих талаар төрийн бодлогыг орон нутагт хэрэгжүүлэх,
19. Жижиг, дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх бодлогыг орон нутагт хэрэгжүүлэх,
20. Төсвийн хөрөнгөөр хэрэгжих хөрөнгө оруулалтын ажлын төлөвлөлт, тайлагналт, гүйцэтгэлийг хянах, санхүүжилтийн эрх нээх асуудал хариуцах,
21. Худалдан авах ажиллагааг төлөвлөх, хэрэгжүүлэх, зохион байгуулах, хяналт тавих,
22. Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн хэлтсийн чиг үүргийн холбогдох Сайдуудтай байгуулсан бүтээгдэхүүн нийлүүлэх гэрээний биелэлтийг гаргах, тайлагнах, удирдлагад мэдээлэх;

Овог нэр

Албан тушаал

Холбоо барих утас

Цахим шуудан

1

М.Нямсүрэн

 

Хэлтсийн дарга

7058-3446

 

nyamka1588@gmail.com

 

2

М.Аръяазул

Газрын харилцаа, хот байгуулалт, архитектор төлөвлөлтийн асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

 

7058-3446

ariyazul48@gmail.com

 

3

Ч.Болормаа

Хөрөнгө оруулалт, төлөвлөлт, эдийн засаг хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

 

7058-3446

 

bolormaa@dornod.gov.mn

Г.Баярсайхан

Хүнс, хөдөө аж ахуй, үйлдвэрлэлийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

 

7058-3446

bayarsaikhan@dornod.gov.mn

5

Б.Баасанхүү

Эдийн засаг, бодлого төлөвлөлт хариуцсан мэргэжилтэн

7058-3446

 

hrm.baaska@gmail.com

6

Ж.Энхээ

Эрчим хүч, харилцаа холбооны хяналт хариуцсан мэргэжилтэн

 

7058-3446

enkhee99900986@gmail.com

7

Г.Эрдэнэбаатар

Авто тээвэр хариуцсан мэргэжилтэн

 

7058-3446

erdenebaatargunsen@gmail.com

 8

М.Ганбат

Авто зам хариуцсан мэргэжилтэн

 

7058-3446

ganbatm613@gmail.com

 

 

 

 

 

9

Д.Энхбат

Геологи, уул уурхайн хяналтын улсын байцаагч

 

7058-3446

Enkhbat030412@gmail.com

 

10

Н.Молорномин    

    Газрын тос, хийн   хяналтын улсын байцаагч

 

7058-3446

 

 11

Э.Мөнхчимэг

Уул уурхай, хүнд үйлдвэр хариуцсан мэргэжилтэн

 

 

7058-3446

munkhchimeg.e@dornod.gov.mn

12

 Б.Наран-Эрдэнэ

Байгаль орчин, аялал жуулчлалын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

 

 

 7058-3446

 

12

 

С.Солонго

Хөрөнгө оруулалт, төлөвлөлт, төсөл хөтөлбөр хариуцсан мэргэжилтэн

 

7058-3446

solongosolo57@gmail.com

13

Б.Урансүх

Дэд бүтэц хариуцсан ажилтан

 

7058-3446

 

uransukh11@gmail.com

14

О.Энхжаргал

Жижиг дунд үйлдвэрлэл, худалдаа, үйлчилгээний асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

 

7058-3446

 

enkhjargaloyunbaldan@gmail.com

15

Т.Турууна

Зүүн бүсийн Ажлын албаны ажилтан