Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн хэлтэс

Ажлын чиг үүрэг:

1. Аймгийн үйлдвэрлэл, эдийн засгийн байдалд судалгаа шинжилгээ хийж, хэтийн төлөвийг тодорхойлох, бодлого боловсруулах, зохицуулах;
2. Аймгийн эдийн засаг нийгмийг хөгжүүлэх ойрын болон хэтийн төлөвлөгөөг /Үндсэн чиглэл/ боловсруулах;
З.Орон нутгийн хөгжпийн индекс боловсруулах,
4. Эрчим хүч, зам тээвэр, харилцаа холбоо, шуудангийн үйлчилгээний чанар, хүртээмж, зохион байгуулалтад хяналт тавих;
5.Хөдөөгийн эрчим хүчний хангамжийн талаарх бодлого боловсруулах, төлөвлөх, үр дүнг тооцох, хяналт шинжилгээ хийх,
6. Зам, барилгын угсралт, хөрөнгө оруулалтын төсөв, төлөвлөгөө боловсруулах, хяналт тавих;
7. Радио, өргөн нэвтрүүлгийн станцтай харилцах асуудал;
8. Засгийн газар, Засаг даргын баталсан хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн асуудлын хүрээний хөтөлбөрүүдийн биелэлтийг хангах хэрэгжүүлэх
9. Хот байгуулалт, архитектур төлөвлөлтийн бодлого боловсруулах, хэрэгжилтэд зохицуулалт хийх;
10.Хотын цэвэр, бохир усны систем, дулааны шугам сүлжээний технологи, горимын ажиллагаанд хяналт тавих;
11.0рон сууц, нийтийн аж ахуйн үйлчилгээ, барилгажилт, ашиглалтын ажилд хяналт тавих;
12. Газрын харилцаа, газар эзэмшилт, ашиглалтын талаарх төрийн бодлогыг хэрэгжүүлэх;
13. Байгаль хамгаалах түүний баялагийг зүй зохистой ашиглах, нөхөн сэргээх бодлого, төлөвлөлтийг орон нутгийн хэмжээнд боловсруулах, хэрэгжүүлэх;
14. Уул уурхайн салбарын бодлого, төлөвлөлт, зохицуулалтыг орон нутагт хэрэгжүүлэх:
15. Аялал жуулчлалын бодлого, зохицуулалтыг орон нутагт хзрэгжүүлэх;
16. Хөдөө аж ахуйн бодлого, төлөвлөлтийг боловсруулах, хэрэгжүүлэх /малын эрүүл мэнд, үржил, бэлчээр ашиглалт, хадлан тэжээл, усан хангамж, газар тариалан, туслах аж ахуй гэх мэт/;
17. ҮЙЛЧИЛГЭЭ, худалдаа, хүнсний хангамж, аюулгүй байдлын бодлого төлөвлөлтийг боловсруулах, хэрэгжүүлэх;
18. Жижиг бизнесийг дэмжих талаар төрийн бодлогыг орон нутагт хэрэгжүүлэх,
19. Жижиг, дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх бодлогыг орон нутагт хэрэгжүүлэх,
20. Төсвийн хөрөнгөөр хэрэгжих хөрөнгө оруулалтын ажлын төлөвлөлт, тайлагналт, гүйцэтгэлийг хянах, санхүүжилтийн эрх нээх асуудал хариуцах,
21. Худалдан авах ажиллагааг төлөвлөх, хэрэгжүүлэх, зохион байгуулах.хяналт тавих,
22. Хөрөнгө оруулалт, хөгжпийн бодлого төлөвлөлтийн хэлтсийн чиг үүргийн холбогдох Сайдуудтай байгуулсан бүтээгдэхүүн нийлүүлэх гэрээний биелэлтийг гаргах, тайлагнах, удирдлагад мэдээлэх;

 

Овог нэр

Албан тушаал

Холбоо барих утас

Цахим шуудан

1

Б.Алтансүх

 

 Хэлтсийн дарга                             

8801-6113

 

altansukh@dornod.gov.mn

2

Б.Дугармаа

Дэд бүтэц хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

9958-9051,

9899-4859

7058-3446

 

dugarmaa@dornod.gov.mn

 

3

Ч.Болормаа

Хөрөнгө оруулалт, төлөвлөлт, эдийн засаг хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

9902-2588

7058-3446

 

bolormaa@dornod.gov.mn

 

4

О.Энхжаргал

Жижиг дунд үйлдвэрлэл, худалдаа, үйлчилгээний асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

9957-9699

7058-3446

 

 

5

 

Уул уурхай, газрын тос, эрдэс баялаг, гэрээ хэлцэл хариуцсан ажилтан

 

 

 

6

Г.Баярсайхан

Хүнс, хөдөө аж ахуй, үйлдвэрлэлийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

8664-3484

7058-3446

 

 

 

7

М.Аръяазул

Газрын харилцаа, хот байгуулалт, архитектор төлөвлөлтийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

9958-4857

7058-3446

ariyazul@dornod.gov.mn

 

8

Э.Мөнхчимэг

Байгаль орчин, аялал жуулчлалын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

8810-3398

7058-3446

munkhchimeg.e@dornod.gov.mn

9

 

 

Эрдэс баялаг, уул уурхайн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

   

Нээлттэй ажлын байр
Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар