Олон нийттэй харилцах алба

Ажлын чиг үүрэг:

Нутгийн өөрөө удирдах байгууллага болон захиргааны байгууллагуудаас хэрэгжүүлж буй бодлого шийдвэр, үзүүлж буй төрийн үйлчилгээг иргэд, олон нийтэд шуурхай, хүтээмжтэй хүргэх, мэдээллэх. Иргэдээс ирүүлсэн санал асуулга, судалгаа явуулах, иргэдийн өргөдөл, гомдол, хүсэлт, саналыг хүлээн авч холбогдох төрийн байгууллага, албан хаагчдад уламжлан, шуурхай шийдвэрлүүлэх. Аймаг орон нутгаа хөгжүүлэх чиглэлээр гарч байгаа шийдвэрт иргэдийнхээ санал бодлыг тусгах, төр иргэндээ шуурхай үйлчлэх.

 

Овог нэр

Албан тушаал

Холбоо барих утас

Цахим шуудан

1

       

2

Ө.Гансувд

Олон нийттэй харилцах албаны ажилтан

8839-1990

7058-2233

gansuvd@dornod.gov.mn

 

 

3

Б.Энхсоргог

Хэвлэл, мэдээллийн асуудал хариуцсан ажилтан

8810-9189

7058-2233

xagii33@gmail.com

4

Н.Нарансоёл

Хэвлэл, мэдээллийн асуудал хариуцсан ажилтан

8058-9945

7058-2233

naransoyol@dornod.gov.mn

Нээлттэй ажлын байр
Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар