Төрийн үйлчилгээ мэдээллийн төв

Ажлын чиг үүрэг:

Нутгийн өөрөө удирдах байгууллага болон захиргааны байгууллагуудаас хэрэгжүүлж буй бодлого шийдвэр, үзүүлж буй төрийн үйлчилгээг иргэд, олон нийтэд шуурхай, хүтээмжтэй хүргэх, мэдээллэх. Иргэдээс ирүүлсэн санал асуулга, судалгаа явуулах, иргэдийн өргөдөл, гомдол, хүсэлт, саналыг хүлээн авч холбогдох төрийн байгууллага, албан хаагчдад уламжлан, шуурхай шийдвэрлүүлэх. Аймаг орон нутгаа хөгжүүлэх чиглэлээр гарч байгаа шийдвэрт иргэдийнхээ санал бодлыг тусгах, төр иргэндээ шуурхай үйлчлэх.

 

Овог нэр

Албан тушаал

Холбоо барих утас

Цахим шуудан

1

 Э.Солонго                            

Төрийн үйлчилгээ мэдээллийн төвийн дарга

 

 

2

Ө.Гансувд

Төрийн үйлчилгээ мэдээллийн төвийн ажилтан

 

7058-2233

gansuvd@dornod.gov.mn

 

 

3

Х.Халиунаа

Төрийн үйлчилгээ мэдээллийн төвийн ажилтан

 

7058-2233

Khaliunaakhurelbaatar893@gmail.com

4

Т.Туяацэцэг

Төрийн үйлчилгээ мэдээллийн төвийн ажилтан

 

7058-2233

tuyatsetseg@dornod.gov.mn