Шийдвэрийн төсөлд санал өгөх

Иргэд та бүхний бүтээлч санаа, санаачилгыг хүлээн авч байна

8 сар
Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2007 оны 97 дугаар зарлиг, Монгол Улсын Засгийн газрын 2007 оны 190 дүгээр тогтоолын дагуу Дорнод аймгийн төрийн байгууллагуудын хүрээнд “НЭЭЛТТЭЙ ХААЛГАНЫ ӨДӨР” арга хэмжээг 2023 оны 10 дугаар сарын 20-ны өдөр зохион байгуулна.   Энэхүү арга хэмж...