Архивын тасаг

Ажлын чиг үүрэг:

21. Тамгын газрын архив, бичиг хэргийг хөтлөх.
22. Төрийн архивт фонд үүсгэгч байгууллагуудын баримт бичгийг шилжүүлэн авч, нөхөн бүрдүүлэлт хийх, эрдэм шинжилгээ судалгаа лавлагаанд ашиглах үүргийг архивын тасаг гүйцэтгэх,
23. Аймгийн хэмжээнд архив, албан хэрэг хөтлөлтийн ажпыг хууль журмын дагуу явуулах, мэргэшлийн зөвлөгөө өгч, дэмжлэг үзүүлэх,
24.0рон нутгийн зах зээлд аж ахуй эрхлэгч нь шударгаар өрсөлдөх, нутгийн захиргаанд хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах, хууль бус зар сурталчилгааг таслан зогсоох,
25.3асгийн газрын тогтоол, шийдвэр, үндэсний хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг өөрийн хэлтсийн чиг үүргийн хүрээнд нэгтгэн боловсруулах,
26. Төсвийн ерөнхийлөн захирагч буюу салбарын сайдтай байгуулсан аймгийн Засаг даргын гэрээ болон Ерөнхий сайдтай байгуулсан батламжаас өөрийн салбарт холбогдолтой заалтуудын хэрэгжилтийг хангах, тайлагнах.

 

Овог нэр

Албан тушаал

Холбоо барих утас

Цахим шуудан

1

Д.Жаргал

Тасгийн дарга

88019036

jargal@dornod.gov.mn

2

Ж.Нэргүй

Архив, бичиг хэргийн эрхлэгч

8933-3040

nergui.j@dornod.gov.mn

 

3

Т.Баярмаа

Архивын тасгийн сан хөмрөгч

9877-3007

7058-4151

bayarmaa@dornod.gov.mn

4

Ө.Цэвэлмаа

Архивын тасгийн архивч

8957-2595,

9899-2595

7058-4151

tsevelmaa@dornod.gov.mn

5

Э.Түмэнхүү

Хэвлэгч

9954-8109,

8933-3354

7058-4151

 

6

Б.Пүрэвбат

Архивч – Оператор

8867-5178

9967-5178

 7058-4151

purevbat@dornod.gov.mn

7

С.Өнөрхүү

Архивч – Оператор

9636-3701

7058-4151

 

 

Нээлттэй ажлын байр
Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар