МОНГОЛ УЛСЫН ДОРНОД АЙМАГ БОЛОН ОХУ-ЫН ӨВӨРБАЙГАЛИЙН ХЯЗГААР ХООРОНДЫН ХАМТЫН АЖИЛЛАГААГ ШИНЭ ШАТАНД ХӨГЖҮҮЛЭХЭЭР ЗОРЬЖ БАЙНА

9 сар
МОНГОЛ УЛСЫН ДОРНОД АЙМАГ БОЛОН ОХУ-ЫН ӨВӨРБАЙГАЛИЙН ХЯЗГААР ХООРОНДЫН ХАМТЫН АЖИЛЛАГААГ ШИНЭ ШАТАНД ХӨГЖҮҮЛЭХЭЭР ЗОРЬЖ БАЙНА
Уулзалтаар талууд дараах ажлуудыг хэрэгжүүлэхээр санал солилцов.
 
Хоёр орны Засгийн газраас дэмжиж буй ОХУ-аас Чойбалсан хот, Хөөт, Бичигт чиглэлийн төмөр замыг шинэчлэх, байгуулах ажлыг хэрэгжүүлэхэд бүхий л талаар оролцон дэмжих,
 
Хилийн боомтуудын нэвтрүүлэх чадварыг нэмэгдүүлэх
 
Монгол-Орос-Хятадын шинэ 3 талт худалдааны урсгалыг байгуулах,
 
Гурван 3 улсыг дамнасан аялал жуулчлал хөгжүүлэх,
 
Хөрөнгө оруулагчдыг дэмжиж хил дамнасан худалдааны бүс байгуулах, барааны эргэлтийг нэмэгдүүлэх,
 
Дорнод аймгаас Өвөр байгалийн хязгаар руу малын мах экспортлох ажлыг Дэлхийн Мал эмнэлгийн байгууллагын баталсан дүрэм, журмын дагуу хэрэгжүүлэх,
 
Дорнод аймагт Өвөр Байгалийн Хязгаараас нөөшилсөн махан бүтээгдэхүүний үйлдвэр байгуулах
 
Хөрш аймаг, хязгааруудаас гадна сумд, районууд хоорондын хамтын ажиллагааг өргөжүүлэхээр хэлэлцэв.
1 хүн ба "1à1 осипов" гэсэн бичвэр нарын зураг байж магад
1 хүн ба бичвэр нарын зураг байж магад
1 хүн нарын зураг байж магад
2 хүн нарын зураг байж магад