Төрийн албаны ерөнхий шалгалтын дүн гарлаа

10 сар
Төрийн албаны ерөнхий шалгалтын дүн гарлаа
Төрийн албаны ерөнхий шалгалт 2021.03.12-13-ны өдрүүдэд зохион байгуулагдлаа.
Дорнод аймгаас 258 иргэн бүртгэгдэж, 229 иргэн шалгалтад орсноос 71 иргэн буюу 31 хувь тэнцсэн байна.
Хамгийн өндөр 97 оноог У.Отгончимэг авчээ.

Нээлттэй ажлын байр
Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар