Аймгийн хэмжээнд мал төлөлт 0,7 хувьтай явагдаж байна

8 сар
Аймгийн хэмжээнд мал төлөлт 0,7 хувьтай явагдаж байна
Аймгийн хэмжээнд мал төллөлт эхэлж байгаатай холбогдуулан төлийн мэдээг орон нутгийн мэргэжлийн байгууллагаас долоо хоног бүр авч нэгтгэж ажиллаж байна.
Аймгийн хэмжээнд 1,233,963 толгой хээлтэгч малаас 1,043,356 толгой буюу нийт хээлтэгчийн 85 хувь нь төллөх төлөвлөгөөтэй байна.
2021 оны 03 дугаар сарын 24-ний өдрийн байдлаар нийт хээлтэгчийн 0,7 хувь буюу 7778 толгой мал төл хүлээж аваад байна.

Нээлттэй ажлын байр
Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар