Дорнод аймгийн Засаг даргын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

3 долоо хоног
Дорнод аймгийн Засаг даргын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

Нээлттэй ажлын байр
Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар