АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН ЁС ЗҮЙН ЗӨВЛӨЛИЙГ АЛБАН ХААГЧДЫН САНАЛЫГ ҮНДЭСЛЭН ШИНЭЧЛЭН БАЙГУУЛЛАА.

10 сар
АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН ЁС ЗҮЙН ЗӨВЛӨЛИЙГ АЛБАН ХААГЧДЫН САНАЛЫГ ҮНДЭСЛЭН ШИНЭЧЛЭН БАЙГУУЛЛАА.

Нээлттэй ажлын байр
Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар