АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН ЁС ЗҮЙН ЗӨВЛӨЛИЙГ АЛБАН ХААГЧДЫН САНАЛЫГ ҮНДЭСЛЭН ШИНЭЧЛЭН БАЙГУУЛЛАА.

1 жил
АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН ЁС ЗҮЙН ЗӨВЛӨЛИЙГ АЛБАН ХААГЧДЫН САНАЛЫГ ҮНДЭСЛЭН ШИНЭЧЛЭН БАЙГУУЛЛАА.

Нээлттэй ажлын байр
Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар