АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН ЁС ЗҮЙН ЗӨВЛӨЛИЙГ АЛБАН ХААГЧДЫН САНАЛЫГ ҮНДЭСЛЭН ШИНЭЧЛЭН БАЙГУУЛЛАА.

3 жил
АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН ЁС ЗҮЙН ЗӨВЛӨЛИЙГ АЛБАН ХААГЧДЫН САНАЛЫГ ҮНДЭСЛЭН ШИНЭЧЛЭН БАЙГУУЛЛАА.