Дорнод аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын бүтэц зохион байгуулалт

8 сар
Дорнод аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын бүтэц зохион байгуулалт

Нээлттэй ажлын байр
Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар