Дорнод аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын бүтэц зохион байгуулалт

3 жил
Дорнод аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын бүтэц зохион байгуулалт