ЗАСАГ ДАРГЫН ЗАХИРАМЖ 2021 оны №117 - "Ажлын хэсэг томилох тухай"

9 сар
ЗАСАГ ДАРГЫН ЗАХИРАМЖ 2021 оны №117 - "Ажлын хэсэг томилох тухай"

Нээлттэй ажлын байр
Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар