ЗАСАГ ДАРГЫН ЗАХИРАМЖ 2021 оны №121 - "Ажлын хэсэг байгуулах тухай"

9 сар
ЗАСАГ ДАРГЫН ЗАХИРАМЖ 2021 оны №121 - "Ажлын хэсэг байгуулах тухай"

Нээлттэй ажлын байр
Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар