ЗАСАГ ДАРГЫН ЗАХИРАМЖ 2021 оны №138 - "Ажлын хэсэг байгуулах тухай"

8 сар
ЗАСАГ ДАРГЫН ЗАХИРАМЖ 2021 оны №138 - "Ажлын хэсэг байгуулах тухай"

Нээлттэй ажлын байр
Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар