Тэмдэгтийн хураамжийн хэмжээ тогтоох тухай аймгийн ИТХ-ын 06 дугаар тогтоол

4 сар
Тэмдэгтийн хураамжийн хэмжээ тогтоох тухай аймгийн ИТХ-ын 06 дугаар тогтоол

Нээлттэй ажлын байр
Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар