Аймаг, орон нутагт 2022 онд хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын ажилд саналаа ирүүлнэ үү

3 сар
Аймаг, орон нутагт 2022 онд хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын ажилд саналаа ирүүлнэ үү

Нээлттэй ажлын байр
Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар