Дорнод аймгийн 2020 оны Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний биелэлт

10 сар
Дорнод аймгийн 2020 оны Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний биелэлт

Нээлттэй ажлын байр
Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар