Худалдан авах ажиллагааны суурь мэдлэг олгох “А3” сургалт боллоо

1 жил
Худалдан авах ажиллагааны суурь мэдлэг олгох “А3” сургалт боллоо

ОРОН НУТГИЙН ӨМЧИТ ГАЗАР Худалдан авах ажиллагааны суурь мэдлэг олгох “А3” сургалтыг аймгийн хэмжээнд 6 сарын 16-18 ны хооронд цахим хэлбэрээр зохион байгуулсан. Сургалтанд 64 хувь хүн, алба хаагч бүртгүүлснээс 28 хүн шалгалтанд тэнцэж “А3” гэрчилгээг авсан байна.