Аймаг, орон нутагт 2022 онд хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын ажилд иргэдийн саналыг авч дуусахад 5 хоног үлдлээ

1 жил
Аймаг, орон нутагт 2022 онд хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын ажилд иргэдийн саналыг авч дуусахад 5 хоног үлдлээ

Хариуцлагатай байж саналаа идэвхтэй өгөхийг уриалж байна

https://docs.google.com/forms/d/1hPPXXg7noTawQ6yIhS56Uzr5SZDbQmqMFMJryoHZRAs/viewform?edit_requested=true

Нээлттэй ажлын байр
Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар