Ажил олгогч, ажил хайгч иргэдтэй уулзах уулзалт хийлээ

2 жил
Ажил олгогч, ажил хайгч иргэдтэй уулзах уулзалт хийлээ

ХӨДӨЛМӨР, ХАЛАМЖИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ГАЗАР

  • “ Ажил олгогч, ажил хайгч иргэдтэй уулзах уулзалт” 3 дугаар сарын 26-ны өдрөөс 4 дүгээр сарын 16-ны өдрийн хугацаанд нийт 3 удаагийн сургалт зохион байгуулагдаж 15 иргэн ажлын байранд зуучлагдав.
  • Өрхийн болон жижиг, дунд үйлдвэрлэл, худалдаа үйлчилгээ эрхлэгчдэд зээлд хамрагдах, төсөл бичих санхүүгийн зөвлөгөө, зөвлөн туслах үйлчилгээ үзүүлэх, чадавхжуулах “Бизнесээ эхэл” сургалтыг 4 дүгээр сарын 25-нд зохион байгуулагдаж 43 иргэн хамрагдсан.