Гаалийн газар

1 жил
Гаалийн газар

Нефть импортлогч 8 аж ахуйн нэгжид гаалийн зуучлагчийн оролцоогүйгээр цахимаар мэдүүлэг болон интернет бүрдүүлэлтийн эрх авах сургалтыг 5 сарын 15-нд цахимаар зохион байгуулагдав.

Нээлттэй ажлын байр
Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар