Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар

1 жил
Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар

“ Дорнод нутгийн зуны аялал жуулчлалын нээлт”  хэлэлцүүлэг, сургалтыг 6 сарын 4-5 ны өдрүүдэд зохион байгуулагдаж, дорнод аймгийн аялал жуулчлалын байгууллагууд нэгдэн хувьцаа эзэмших “Дундын компани” байгуулав.