Татварын хэлтэс

1 жил
Татварын хэлтэс

 “Татвар төлөгчдийн үйл ажиллагааны чиглэлээр ангилан татварын хөнгөлөлт, чөлөөлөлт, татварын тухай ойлголт, аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татварын тухай хууль” сэдвээр цахим сургалтыг 7 сарын 8-9-ны өдрүүдэд зохион байгуулагдаж хувиараа бизнес эрхлэгч 50 иргэн, аж ахуйн нэгж хамрагдлаа.