Дорнод бүсийн үр тариа үйлдвэрлэл ба үр сорт" сэдэвт сургалт боллоо

2 жил
Дорнод бүсийн үр тариа үйлдвэрлэл ба үр сорт" сэдэвт сургалт боллоо

Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яам, Герман Монголын хамтын ажиллагааны тогтвортой хөдөө аж ахуй төсөлтэй хамтран "Дорнод бүсийн үр тариа үйлдвэрлэл ба үр сорт" сэдэвт сургалтыг Дорнод аймгийн Халхгол суманд 2021 оны 08-р сарын 19, 20-ны өдрүүдэд зохион байгуулагдаж байна. Тус сургалтад Гурванзагал, Халхгол, Сэргэлэн, Цагаан-Овоо сумдын хөдөө аж ахуйн тасгийн мэргэжилтэн, үр тарианы аж ахуйн нэгжийн төлөөлөл хамрагдаж байна.