Газрын харилцаа, барилга хот байгуулалтын газар

9 сар
Газрын харилцаа, барилга хот байгуулалтын газар

2021 оны 08 дугаар сарын 30-ны өдөр аймгийн Газрын харилцаа барилга хот байгуулалтын газар, Дорнод аймгийн Барилгачдын холбоо хамтран орон нутагт үйл ажиллагаагаа явуулж буй барилга угсралт, барилгын материал үйлдвэрлэл, барилгын материалын худалдаа эрхлэгч аж ахуйн нэгжүүдийн ажилтан, ажиллагсдад ажлын байранд аюулгүй ажиллах, ажлын байрны сөрөг хүчин зүйлээс өөрийн болон бусдын эрүүл мэнд, эд хөрөнгийг хамгаалахад шаардлагатай Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн сургалтыг зохион байгууллаа

Нээлттэй ажлын байр
Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар