ЗАСАГ ДАРГЫН ЗАХИРАМЖ 2021 оны №172 - "Мал амьтны халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг зохион байгуулах тухай"

1 жил
ЗАСАГ ДАРГЫН ЗАХИРАМЖ 2021 оны №172 - "Мал амьтны халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг зохион байгуулах тухай"

Нээлттэй ажлын байр
Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар