ЗАСАГ ДАРГЫН ЗАХИРАМЖ 2021 оны №173 - "Ажлын хэсэг байгуулах тухай"

1 жил
ЗАСАГ ДАРГЫН ЗАХИРАМЖ 2021 оны №173 - "Ажлын хэсэг байгуулах тухай"

Нээлттэй ажлын байр
Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар