ЗАСАГ ДАРГЫН ЗАХИРАМЖ 2021 оны №182 - "Мэдээллийн технологийн баг томилох тухай"

1 жил
ЗАСАГ ДАРГЫН ЗАХИРАМЖ 2021 оны №182 - "Мэдээллийн технологийн баг томилох тухай"

Нээлттэй ажлын байр
Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар