ЗАСАГ ДАРГЫН ЗАХИРАМЖ 2021 оны №189 - "Хэлэлцүүлэг зохион байгуулах тухай"

1 жил
ЗАСАГ ДАРГЫН ЗАХИРАМЖ 2021 оны №189 - "Хэлэлцүүлэг зохион байгуулах тухай"

Нээлттэй ажлын байр
Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар