ЗАСАГ ДАРГЫН ЗАХИРАМЖ 2021 оны №197 - "Мөнгөн төлбөр тогтоох, чөлөөлөх ажлыг зохион байгуулах тухай"

1 жил
ЗАСАГ ДАРГЫН ЗАХИРАМЖ 2021 оны №197 - "Мөнгөн төлбөр тогтоох, чөлөөлөх ажлыг зохион байгуулах тухай"

Нээлттэй ажлын байр
Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар