ЗАСАГ ДАРГЫН ЗАХИРАМЖ 2021 оны №222 - "Шинжээчийн хэсэг томилох тухай"

1 жил
ЗАСАГ ДАРГЫН ЗАХИРАМЖ 2021 оны №222 - "Шинжээчийн хэсэг томилох тухай"

Нээлттэй ажлын байр
Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар