ЗАСАГ ДАРГЫН ЗАХИРАМЖ 2021 оны №226 - "Ажлын дэд хэсэг байгуулах тухай"

1 жил
ЗАСАГ ДАРГЫН ЗАХИРАМЖ 2021 оны №226 - "Ажлын дэд хэсэг байгуулах тухай"

 

Нээлттэй ажлын байр
Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар