Сургалт зохион байгууллаа

1 жил
Сургалт зохион байгууллаа

2021 оны 08 дугаар сарын 30-ны өдөр аймгийн Газрын харилцаа барилга хот байгуулалтын газар, Дорнод аймгийн Барилгачдын холбоо хамтран орон нутагт үйл ажиллагаагаа явуулж буй барилга угсралт, барилгын материал үйлдвэрлэл, барилгын материалын худалдаа эрхлэгч аж ахуйн нэгжүүдийн ажилтан, ажиллагсдад ажлын байранд аюулгүй ажиллах, ажлын байрны сөрөг хүчин зүйлээс өөрийн болон бусдын эрүүл мэнд, эд хөрөнгийг хамгаалахад шаардлагатай Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн сургалтыг зохион байгууллаа.

Сургалтад Дорнод  Политехникийн Коллежийн Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал Эрүүл ахуй хариуцсан ахлах мэргэжилтэн Г.Ганцэцэг  “Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн үндсэн ойлголт, аюулгүй ажиллагааны зааварчилгаа”, аймгийн Улаан загалмайн хорооны хөтөлбөрийн ажилтан Г.Энхмаа “Анхны тусламжийн танилцуулга”, аймгийн Онцгой байдлын газрын ангиллын сургалт сурталчилгаа урьдчилан сэргийлэх асуудал хариуцсан мэргэжилтэн ахмад Р,Отгонцэцэг “Гал түймрийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх, цаашид анхаарах асуудал” сэдвээр илтгэл тавин сургалтад оролцогчдод үзүүлэн үзүүлж тараах материалаар ханган ажиллаа.

Тус сургалтад орон нутагт үйл ажиллагаагаа явуулж буй барилга угсралт, барилгын материал үйлдвэрлэл, барилгын материалын худалдаа эрхлэгч аж ахуйн нэгжүүдийн хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн асуудал хариуцсан ажилтнууд болон инженер техникийн 14 аж ахуйн нэгжийн 38 ажилтан танхимаар болон цахим хэлбэрээр хамрагдлаа.