Хөдөлмөрт бэлтгэх хөтөлбөр сургалт боллоо

1 жил
Хөдөлмөрт бэлтгэх хөтөлбөр сургалт боллоо

Хувийн хэвшлийг дэмжих жилийн хүрээнд “Хөдөлмөрт бэлтгэх хөтөлбөр”-ийн хүрээнд үсчиний мэргэжлийн 14 хоногийн анхан шатны сургалтыг Хөдөлмөр Халамжийн үйлчилгээний газар, Жижиг, дунд үйлдвэрийг дэмжих төв, LONDA салонтой хамтран зохион байгуулж сургалт 2021.12.08-аас 17-ныг хүртэл явагдаж байна. Энэхүү сургалтанд 26 иргэн хамрагдаж байна.