Ахмад настан, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд нийтийн тээвэр 7 чиглэлд үнэ төлбөргүй үйлчилж байна

2 жил
Ахмад настан, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд нийтийн тээвэр 7 чиглэлд үнэ төлбөргүй үйлчилж байна
Аймгийн Засаг даргын санаачилгаар анх 2014 оноос эхлэн ахмад настан, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд үнэ төлбөргүйгээр нийтийн тээврийг 3 чиглэлд зорчуулж эхэлсэн.
 
Жил бүр аймгийн орон нутгийн төсөвт шаардагдах зардлыг нь тусган, зорчих чиглэлийн тоог нэмэгдүүлж 2015 онд 4 чиглэл, 2016 онд 5 чиглэл, 2018 онд 6 чиглэл, 2019 оноос 7 чиглэлд холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу Дорнод аймгийн Авто тээврийн төвтэй гэрээ байгуулан хариуцуулан гүйцэтгүүлж байна.
 
Үүнд:
1 дүгээр чиглэл: Хэрлэн сумын хяналтын пост (3-р баг, баруун цементэн гүүрний хойд талын) – Шүр зах (6-р баг)– Өвөр Эрээн хороолол (4-р баг),
2 дугаар чиглэл: Үйлчилгээний төв (7-р баг) – Шүр зах (6-р баг) – Төмөр зам (8-р баг) – Үйлчилгээний төв (7-р баг),
3 дугаар чиглэл: Тээвэрчдийн гудамж (2-р баг, Саяг 3) – Үйлчилгээний төв (7-р баг) – Билэг төв (6-р баг) – Хивсний гудамж (10-р баг, хамгийн арын эгнээ),
4 дүгээр чиглэл: Үйлчилгээний төв (7-р баг) - Шүр зах (6-р баг) - Бунхан (1-р баг, Малчин хороолол),
5 дугаар чиглэл: Силикат хороолол (1-р баг) – Бумбат гудамж (2-р баг, хуучнаар Намын хороо) – Силикат хороолол (1-р баг),
6 дугаар чиглэл: Шүр зах (6-р баг) – Мөнхөт хотхон (5-р баг) – Шүр зах (6-р баг),
7 дугаар чиглэл: Шүр зах (6-р баг) – Дэхт (5-р баг Бат-Уул) – Шүр зах (6-р баг)
 
Өнгөрсөн 2021 онд давхардсан тоогоор 56,0 гаруй мянган иргэн зорчсон ба энэ онд үргэлжлэн хэрэгжинэ.